Ilu loomiseks meie sees ja ümber!

Suuremad koostööd

     
  Üritusturunduse firma Orangetime Event

korraldas kliendile ürituse, kus nad vajasid firma logo toonides suuremat hulka siidisalle. Siidisallid telliti meilt peale näidistöö esitamist kliendile ja töö protsessi käigus suurendati kogust poole võrra, jättes tähtaja samaks. Suutsime edukalt pakutud aja ja kogusega toime tulla ning valmistöö pakkus rõõmu kõikidele osapooltele.

Orangetime Event kommenteerib: Kunstitoaga oli meeldiv koostööd teha. Võttis igati arvesse meie soove ning töötas välja meile sobiva variandi siidsallist. Kuigi kogused olid suured, valmis tellimus  tähtaegselt ning suhtlus oli igati meeldiv. Aitäh!


Katrin Rosse 
Projektijuht
Orangetime Event
www.orangetime.ee
 
Swedbank

korraldas tänuürituse oma osakonna parimatele töötajatele, kus nad soovisid teistmoodi ajasisustust ja üllatust töötajatele. Kaunistasime 44 liikmelise grupiga, kus olid ka meesterahvad, omanäolised küünlad ja töö valmides oli kuulda üldist rahulolumõminat, et kas tõesti igaüks ise sai sellise asjaga hakkama. Grupp oli väga meeldiv, koostööaldis ja kanntalik. Kunstitoa poolsed kiidusõnad neile!
Sellest esialgsest proovikoostööst kasvasid välja ka tuleviku ürituste sisustamise ideed.

Swedbank kommenteerib:
Vaatamata väga suurele grupile sai üritus kenast läbi viidud, üllatus oli meeldiv ja töötajad olid selle üritusega väga rahul.Väga kasulik on inimestel õppida oma ürituse ajal hüppa-jookse-mõtle mängude kõrvalt midagi väga elus praktiliselt vajaminevat. Sellest kasvasid välja meie uued ideed, mida tulevikus võiks teha. 
 
Ene Promvalds  
osakonnajuhataja
www.swedbank.ee
  

Saue valla Kultuurikeskus 

kommnteerib:

Kristina Tamm on meie taaskasutuse käsitööringi juht, KUNSTITUBA OÜ juht ja ettevõtja.
Eelmise aasta septembrikuus astus kultuurikeskuse uksest sisse Kristina Tamm sooviga rentida kultuurikeskuses ruumi, et alustada taaskasutuse käsitöö huviringi tegevusega. Teemad, mida ta pakkus esimesel aastal huviringi tööks tundusid huvitavad ning nii lihtne see koostöö algus oligi. Huviring sai paari kuuga kohalike Laagri aleviku vanemate ja nende laste seas populaarseks ning arutledes Kristinaga teisi võimalike koostöö vorme, sai jõulukuu koolivaheajal korraldatud just noortele suunatud koolivaheaja linnalaager, kus toimus taaskasutuse käsitöötuba ning kultuurikeskuses korraldasime Kristina Tamme taaskasutuse materjalidest valmistatud käsitöö näituse.  Kevadel tegime ettepaneku osaleda ja korraldada nädal aega kestva Tänavakultuuri linnalaagri käsitöö tiimi tegevused.
 
Koostöö on olnud väga meeldiv ja täis positiivseid emotsioone ning loovat mõtlemist ja alati avatud suhtumist, mille tulemusel üha enam tekib uusi ideid koostööks järgmisel hooajal.
 

Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja
http://kultuur.sauevald.ee/


 
 
     

  


 
Koduleht Elitec'st